Skolan

Utanför skolan 1920 med lärare Maria Liljeqvist

Utanför skolan 1920 med lärare Maria Liljeqvist

Högens skola byggdes i samband med att sågen anlades. Den stod klar 1899.

Utvändigt ser skolan idag ut som den gjorde när den byggdes förutom att en ny ingång med omklädningsrum för barnen byggdes 1938. Invändigt finns i södra änden fortfarande en stor skolsal med sin pärlspont på väggarna, visserligen sedan några decennier bakom masonit. I en nisch mitt på norrväggen finns också vedkaminen fortfarande kvar. Barnen hjälptes åt att elda och det sägs att vissa som satt närmast sov sig igenom skoldagen i den goda värmen.

I skolsalen fanns också minst sex ribbstolar. Dem har nuvarande ägaren Lasse Gradin byggt en myskoja till barnen av. Bonden Thunstedt hade redan 31 jan 1920 monterat upp en bom för gymnastik i salen. Den finns inte kvar.

Lärarbostaden i norränden på huset var på 2 rum och kök. Småningom inreddes ytterligare 1 rum på vinden.

Skolan fungerade tillsammans med godtemplarhuset länge som byns samlingslokal. Där gav t ex Jonerik Öst en bejublad konsert 1946. Samhällsföreningen hade fest där 25 november 1945 och sammanträde i skolan 2 dagar senare. Föreningen bildades sedan officiellt i början av 1946.

Som kuriositeter kan nämnas att Axel Jansson i byn kallade skolan ”universitet” och att lärarinnan fru Wadin skriver Djupe skola, i stället för det korrekta Högens skola, på eleven Rudolf Engströms betyg 1912.
När Bergsjö centralskola byggts 1957 lades Högens dito ner. Huset hyrdes först ut till en familj Hellhoff och såldes sedan till Erik Berg.

Numera ägs skolan av Lasse Gradin och Kristina Jernberg. Det har fått nya skorstenar och jordvärme. På den gamla skolgårdens grus har gräsmattor anlagts och planteringar planeras.

Lasse och Kristina är på god väg att starta en egen skolklass för tillsammans med barnen är de sex i familjen. Max och Oskar är 12 år, Gustav 10 och Elsa är snart 2 år.

Inger Lindh, 2005.

Skolans södra gavel idag.
Skolans södra gavel idag.