Raviks gård

Raviks gård

Thunstedts (från s) innan gammelgården revs. OBS! Johan T framför staketet.

Pål Jonsson Ström var alltså den som flyttade ut till Raviks gård i samband med laga skiftet 1848. Familjen försvann snabbt ur rullorna och vem som sedan ägde gården är oklart fram till 1856. Då fick Mats Andersson från Skrämsta fastebrev (heter nu lagfart) för Högen 4.

Mats var gift andra gången med Barbro Pehrsdotter som var dotter till Pehr Olofsson i Högen 2, en anfader till familjen Rosell. Sedan hon blivit änka 1862 gifte Barbro om sig med Johan Olofsson Thorell och bodde kvar på gården. Thorells och Barbros dotter Christina rökte järnpipa, gifte sig så småningom med soldaten Jonas Blom och blev mormorsmor till Lisbeth Lagerborg som bygger hus uppe vid norra Bergsjövägskorsningen.

När Thorell dött 1886 köper Johan Thunstedt och hans hustru Margareta Frölander gården. Boningshuset var då en låg stuga som stod i rak vinkel från det hus som finns idag. Huset var vinkelbyggt och innehöll 2 bostadsrum med spisar samt en lagårdsdel som så småningom revs. I detta hus bodde Johan på gamla dagar. Så ock en gammal tant, Anna Svensson (1888 – 1954), som var Johans fosterdotter.

Johan hade tidigt flyttat ut ett hus inifrån byn. Det låg ungefär där gymmet ligger i dag och hade troligen blivit kvar vid den första utflyttningen. Det blev nu det nya bostadshuset. Enligt Lars Larsson har det också visat sig att detta hus troligen byggts på 1840-talet. Till fastigheten hörde förutom uthus också en stuga på Högsvallen.

Nu sker många fastighetsaffärer med Thunstedt inblandad. Bl a köper Hudiksvalls Trävaru AB mark till sågen 1896 och Lena Abrahamsdotter Hult den s k Hästhagstomten (nuvarande Gunnar Åströms) 1899. Södra Hälsinglands järnväg exproprierar 9 ar till järnvägsbygge och 1903 köper Bergsjö kommun mark till nya vägen genom byn (Via nova).

Johan Thunstedt ägde också gården Hånick 5:4 som han själv brukade även efter det att han låtit sonen ta över Högen 4. Den hade ungefär 3 ha uppodlad mark och låg till höger på andra sidan blöthålet efter järnvägen i Sågviken. Där stod länge en stor lada kvar. Stället är nu helt igenväxt.

Johan drog in vatten till lagård (och bostaden) från strax nedanför nuvarande sumpen i Ravik. Han använde sig av träledningar som han själv iordningställt. Johan överlåter gården till sonen Per August 1908. 1927 bygger August en ny lagård. Den står kvar vid vägen genom byn idag. Det har visat sig att delar av den är byggd av urgammalt timmer, den delen kan vara ditflyttad (från Bergsjö).

1953 köptes gården av Åke Persson från Bjuråker. Han renoverade lagården 1954 och boningshuset, som var nog så nerslitet, 1955. Dessutom rev han (tyvärr) tillsammans med mågen Lars Larsson och grannen Orvar Magnusson den gamla stugan 1970.

Rivningen intresserade förstås alla ungar i byn. De vuxna hade då sagt till grannungarna att inte klättra på de frilagda murstockarna. Men under en matrast hörde de ett väldigt brak, gick dit och såg då en nerrasad murstock och baken på en grannunge i full galopp därifrån.

Sedan Åke framgångsrikt drivit gården övertogs den av hans måg Lars Larsson. Lasse driver den nu tillsammans med sonen Per-Anders. Elsa och Lars bor numera i gula villan norr om gamla affären. I Raviksgårds bostadshus huserar Per-Anders med sin fru Maria, Anton, 8 år, Manne, 6 år och korthåriga collien Mio.

Inger Lindh, 2007

Gårdens bostadshus idag, fotograferat från söder liksom på kortet ovan. Raviks gård 2007

One comment

 • Bengt Parmell

  Hej Per-Anders !

  Förstår att Du/Ni har häcken full men Ni har full sympati från Lindbergsgården. Vi hoppas
  att det löser sig så småningom och att försäkringen täcker både sak och inkomstbortfall.
  Om det nu är möjligt lev väl och försiktigt så att det inte händer något mer. Vi hörs när
  jag dyker upp efter påsk någon gång.
  Lindbergsgården gm Bengt Parmell

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *