Knallen, Nykasern

Knallen, nykasern Högst upp på bergsknallen ovanför handelsboden i byn låg i början av 1900-talet en dansbana. Byn hade tre klart urskiljbara sociala grupper—de religiösa (främst baptister), de nyktra IOGTarna och så de kortspelande, kaskdrickande säsongsarbetarna vid sågen. Det är inte svårt att gissa vilka som snabbt döpte knallen till ”Syndaknallen”, ett namn som hängde med när den sedan bebyggdes. När sågen var igång 1897—1928 behövdes bostäder för arbetarna. ”Gamla” kasernen ute vid sågen hyste många, men 1917 uppfördes ytterligare en stor bostadsbyggnad, kallad ”Nykasern eller Knallen”, där dansbanan hade legat. Marken köptes för 500 kr av handlare Jonas Wadin som bodde nedanför. I huset inrymdes åtta lägenheter på ett rum och kök, fyra förstugor, två förstukvistar och två trapphus, allt enligt ett värderingdokument som gjordes för Hudiksvalls Trävaru Aktiebolag 1917. Ute fanns vedbodar, matbodar, dass och vindskontor ovanpå, värderade till 2840 kronor. Huset värderades till 18000 kronor, inkl frontespis (det utskjutande partiet med spetsiga fönsterbågar). Det berättas att i ”Gammelkasern” gick det ofta livligt till när kvinnorna i mångbarnsfamiljerna kom ihop sig i konflikter kring barn, tvättstuga eller utemiljö. I ”Nykasern” ska det ha gått litet lugnare till. De flesta familjerna där hade bara ett par barn, men säkert var det ändå påfrestande trångt och knapert i det enda rummet med kök till. Det sociala livet levdes hemomkring på den tiden. I huset bredvid kasernen, det lilla röda som finns än idag, fanns Gotthards café, i handlarens magasin hölls det julmarknad och så sjöng man i kör, bl a. Varje gruppering hade sina sammankomster, verksamheterna i IOGT och SGU, nykterhetsorganisationerna, var särskilt livaktiga. 1951 köptes ”Knallen” av Dagmar och Bertil Burman, som byggde om det. Idag bebos huset av Anders och Kristina Lögdahl. Där bor också Lisa och Lilly, Puff och Torsten, katter med olika färgsättning och temperament. Gudrun Wikén, 2008

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *