Högens Karosserifabrik

En A-ford blir lastbil i Högens Karosserifabrik i slutet av 1920-talet. Personer: Birgit och Margit Lindh, Ture Östlin, Enar Lindh, Edvin Jansson, Gudstav Lundvall, Arvid Jonsson, Erling Lindh

En A-ford blir lastbil i Högens Karosserifabrik i slutet av 1920-talet. Personer: Birgit
och Margit Lindh, Ture Östlin, Enar Lindh, Edvin Jansson, Gudstav Lundvall, Arvid Jonsson, Erling Lindh

Under sommaren (2005) har vi alla bevittnat rivningen av en av Högens byggnader, den gamla karosserifabriken centralt belägen vid genomfartsvägen i byn. Tomten där fabriken skulle byggas, inköptes 1919 av Anders Olsson Lindqvist, Lars Rickard Andersson och Enar Lindh. Vid tröskverksfabriken i Bjåsta, Bergsjö (nuvarande Bergsjö Trima) tillverkades sedan 1912 ett medelstort tröskverk med namnet "REFORM". "Lindharna" i Högen ansåg att det fanns behov av ett mindre tröskverk för små jordbruk. Det var detta man ville tillverka i byggnaden. Tröskverket fick namnet "LILLE" och som komplettering byggde man även höpressar och smidde timmersaxar de första åren. Åren 1929-30 blev en vändpunkt för fabriken. Byns lanthandlare Wadin hade ett enormt intresse för bilar och hade kontakter bland annat med firman Fröberg & Sjöberg i Sundsvall. På beställning därifrån började man bygga karosser på Fordchassin. Det blev bla brandbilar, ambulanser och brödbilar. Allt var hantverk. Inga formande verktyg fanns, utan allt gjordes för hand. 1940-talet 1939 var året när Tyskland öppnade krig mot Polen. Import av bilar, liksom bensin och oljor stoppades. Gengasaggregat utvecklades i snabb takt, och behovet av gengasved var brådskande. I samarbete med handlare Wadin tillverkades kap- och klyvutrustning för produktion av gengasved. Efterhand kom flera beställare av liknande utrustning. Under denna tid skapades en mängd nya produkter, bl.a. utvecklades och tillverkades en mycket populär rattkälke. Den producerades i stor skala (efter dåtidens mått) med Erikssons Järnhandel i Bergsjö som köpare. Kälkarna levererades sedan direkt per järnväg till bl.a. Åhlén & Holm i Stockholm. Även råttfällor (burar med fallucka) tillverkades för samme köpares räkning. Under en kortare tid tillverkades också limmade garderobsdörrar av det nya materialet ” masonite”. 1950-talet Mitten av 50-talet blev början till en ny epok. Då började man med reparationer av totalhavererade bilar, delvis inköpta objekt men även försäkringsskador och privata skador. Då blev också rostskador aktuella. Eftersom bilhandeln inte hade andra detaljer än originaldelar för nytillverkning, föddes tanken att tillverka mindre delar, avsedda för att laga rostskador. En mycket blygsam och trevande tillverkning började i maj 1962. Det visade sig snart att det fanns en enorm marknad, och att Högens Karosserifabrik faktiskt också var först på Europamarknaden med detta. Det blev stor efterfrågan på alla möjliga detaljer till olika bilar. 1979 flyttade företaget till Hassela, senare till Strömsbruk, men en del av verksamheten blev kvar i Högen. 1988—90 drev Sven-Erik Svensson bilverkstaden ”Rostakuten” i huset och där tillverkades också plast en tid. I början på 2000-talet flyttade Villis och Anita Karlsson från Stockholm permanent till gula villan bredvid fabriken. Kort därefter blev de också ägare till den gamla fabriksbyggnaden. Vid det laget hade den endast använts som lagerlokal i ett antal år och gradvis förfallit. Under några sommarveckor i år har klanen Karlsson nu rivit den äldsta delen av huset. Det som är kvar tänker Villis förvandla till garage och verkstad. Villis Karlsson och Gudrun Wikén, 2005.  
Den gamla fabriken i förfall efter nära 100 år, före rivning sommaren 2005.

Den gamla fabriken i förfall efter nära 100 år, före rivning sommaren 2005.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *