Affär´n

”Gamla affär´n” på 1960-talet.

”Gamla affär´n” på 1960-talet.

Det gula huset på höger sida efter vägskälet till Hånick byggdes 1915 på platsen för en äldre nerbrunnen lanthandel, byggd i slutet av 1890- talet. Jonas Wadin hade några år efter branden haft affär uppe på ”Knallen” ovanför. Den nya affären byggdes nu av vad man kom över i grannskapet. I väggar och golv avslöjas vid renoveringar både torv och kolstybb som isolering, liksom gamla tidningar. Bräderna går ibland på längden, ibland på tvären i väggarna. I nedervåningen fanns från början stora skyltfönster ut mot vägen och en ingång med dubbeldörrar mitt på huset. Själva affärslokalen upptog två tredjedelar av bottenvåningen. I västra änden fanns kontor. Inemot bergknallen fanns lagerlokaler och än idag en stensatt jättekällare för förvaring av kött och andra kylvaror. I mellanvåningen bodde handlarfamiljen och högst upp fanns rum för barn och anställda. Jonas Wadin var gift med Elisabeth f. Blixt som var småskollärare i byn i många år. Dottern Birgit föddes 1912. Birgit Wadin-Qvarnström berättar i Bergsjöbladet 1986 om livet i ”boa”:

”Varorna kom med ”Bergsjö-koa”, Wadin bar upp dem på ryggen från stationen. Ett bodbiträde fanns till hjälp, men Birgit fick också tidigt hjälpa till. Bl a fick hon cykla till Kyrkbyn efter korv och köttfärs.

I handelsbodens disk fanns toppsocker och andra specerier. På väggens hyllor låg tyger, m m. I ett glasskåp förvarades korv och köttfärs. Innanför ytterdörren stod en bänk som innehöll spik och pligg. På den satt kunderna ofta och pratade i godan ro. På gärdsgår´n på andra sidan vägen satt Högenspojkarna på sommarkvällarna som hönsen på sina pinnar och hade uppsikt över vad som hände i byn.

I det stora magasinet stod mjölbingar, silltunnor och en stor våg att väga lingon på. På kontoret stod byns troligen enda telefon som alla ringde lokalt gratis på. På kontoret förvarades också sko- och galoschlagret och ibland ett parti begärliga damhattar.

Kunderna från sågen handlade vanligen på ”bok” och betalade avlöningsdagen. Bönderna bytte ofta varor mot ägg och smör. ”Boa” var öppen till kl 7 på kvällen, men ofta kom kunder efter stängningsdags och fick köpa snus eller bensin, ibland mitt i natten. Bensinkunder var förbipasserande, för ortsborna hade inga bilar.”

Wadins ägde affären fram till 1946, då den köptes av Erik Eriksson, som kom att bli en central person i byn. 1962 köptes sedan affären av makarna Lindgren, som drev den tills många bilburna valde att handla i de stora snabbköpen i Bergsjö eller Hudiksvall och en nedläggning blev nödvändig 1970. Huset köptes då av Theodor och Greta Olofsson, musiker från Stockholm, som kom hit med ”Gröna vågen” och blev ett uppskattat lärarpar vid kommunens musikskola. Numera ägs huset av Håkan Westberg och Gudrun Wikén. Tillsammans har de fyra vuxna barn, så det stora huset fylls emellanåt. Håkan har också kontoret hemma för konsultföretaget HW Tankeresurs. Tillsammans har paret också ett stort trädgårdsintresse och visar gärna sin trädgård för den som är intresserad. Det stora röda magasinet hör till huset och har en historia för sig. Gudrun Wikén, 2006  
Huset idag från norr. På sydsidan finns trädgården med växthus och dammar

Huset idag från norr. På sydsidan finns trädgården med växthus och dammar.