Djupe

Djupe gård 1949

Djupe gård 1949

I historiens dunkel var Högen en tättbefolkad bygd, vilket alla våra lämningar från järnåldern visar. Enligt muntlig tradition fanns då i långhusen vid sjön bl a fyra bönder; Sjul i Djupe, Tomas i Sunne, Bonn på ön samt Klämmet i Kitte ( enligt en annan variant hette de Knut i Djupe, Sjul i Sunne, Tomas på ön och Klämmet i Kitte). Senare tycks granskogen ha tagit över i en bygd som av någon anledning avfolkats. En skröna berättar dock att efter digerdöden på 1350-talet fanns två personer kvar i byn – en på Djupe gård och en på Storön, vilket skulle tyda på att här i alla fall fanns viss befolkning. Senare vet vi att markerna i Högen fungerade som s k bodland till gårdar inne i Bergsjö som har fastighetsbeteckningen ”Högen”, men också till vissa andra gårdar t ex i Bjåsta. ”Ett bodeland är ett bebyggt område i socknens utkanter tillhörigt ett hemman framme på socknen. Bodelandet med sina stugor användes som en första anhalt på vägen till fäboden.” På en karta från 1773 kan man se att i Djupe, Högen, ligger ett större hus och en mängd småstugor. Detta var den äldsta kartlagda bebyggelsen i byn. Nutida bebyggelse i Högen kom till efter storskiftet 1809. Det var då folk från fastigheterna med beteckning ”Högen” (runt macken) i Bergsjö började flytta ut hit. Vi vet att en Olof Olsson flyttade till Djupe. 1820 föddes sonen, blivande folkskolläraren och hembygdsforskaren Erik Olsson-Högström på gården. Djupe gård var från början stor, men avstyckning har gjorts till flera fastigheter, bl.a Ädels och Parmells (gamla Lindbergs vid Sagaliden). Runt förra sekelskiftet bodde på gården bonden Johan Larsson med hustru och tre barn, Anna, Johan och Emil. Emil dog relativt ung och kvar på gården satt Anna och Johan, båda litet ”knepiga”, sades det. Anna fick en dotter som senare dog på Sidsjöns hospital.
Anna och Johan Larsson

Anna och Johan Larsson

Det berättas att en besökande i byn en dag träffade på Wahlmans-Erske och Johan. Han undrade vem den lille magre, umande karln var som Erske hade med sig och fick svaret:

”Det är inte så konstigt att han ser konstig ut. Han har snott sina modiga trehundra varv i minuten.”

Johan hade nämligen fastnat med blåblusärmen i ett tröskverk och följt med runt. Efter syskonens död ärvdes gården av Erik Persson från Lövens. Den köptes 1993 av Margot och Stig Blomberg som bl a tidigare varit arrendatorer på Prästbostället i Bergsjö. Gården ser nästan ut som förr, men är moderniserad inomhus. På nätterna hörs steg och skrammel från köket - månne Anna som är ett vänligt spöke? Blombergs brukar nu ca 23 ha skog och några ha åker. På gården bor också sönerna Robert och Daniel, Skrämsta-tösen som är en numera pensionerad nordsvensk travare, och katten Harald. Margot är känd för sina stickningar, bl a gör hon fantastiska hembygdströjor. Inger Lindh och Gudrun Wikén, 2005  
Djupe gård idag.

Djupe gård idag.

3 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *