August Thunstedt

August Thunstedt10/1 1877 – 31/3 1960

Per August Thunstedt är förmodligen den enskilda person som haft den största betydelsen för Högens utveckling under första hälften av 1900-talet. August var en kraftkarl på livets alla områden - storväxt och med ett myndigt uppträdande – och han engagerade sig i praktiskt taget allt som hände i byn:

Han var kassör i Lysbolaget, Tröskbolaget, Vedklyvbolaget, Spånklyvbolaget – alla bolag tillkomna på Augusts initiativ – och skötte också kassan för Sågens Sjukkassa och för Blåsorkestern. I hans dagböcker finns alla budgetar noggrant införda.

1913 skaffade han elektricitet till byn – hugger själv 80 stolpar, skaffar elmaterial och monterar själv. Den första lampan i byn tändes den 6 december detta år.

August var också politiskt engagerad – frisinnad – i Kommunalstämma, Kyrkoråd och Skolråd. Han svarade för skötseln av skolan i Högen. Han var förstås mycket intresserad av föreningslivet där han deltog: Nykterhetslogen med godtemplarhuset – folkparksföreningen i Kyrkbyn – Hushållningssällskapet. Men mest ägnade han sig åt lokala jordbrukarföreningar inom RLF – han reser runt i byarna här omkring och agiterar för att bönderna ska organisera sig.

Vid 9 års ålder flyttar August hit från Gnarp när hans pappa Johan år 1886 köper gården Högen 4 – nuvarande Raviks Gård. Här växer han upp tillsammans med systern Stina som är 10 år äldre, och Anna som var fosterjänta på gården.

August gifter sig första gången 1901 med Anna Britta Lund från Ilsbo och tillsammans får dom 5 barn: Johan 1901; Helmer 1902; Astrid 1907; Reinhold 1909 och Hilda 1912. Hilda dör redan vid två års ålder. Anna Britta flyttar från August hem till Ilsbo 1912 och skilsmässan lagfars 1914.

August gifter om sig med Gunhild Norlin från Gnarp 1925 och med henne får han två flickor Naima 1926 och Ingrid 1927.

August och på trappan Gunhild med jänterna Naima och Ingrid.

August och på trappan Gunhild med jänterna Naima och Ingrid.

Som ung tillbringar August något år i Finland, där han lär finnarna köra timmer – August berättar själv i en tidningsintervju att finnarna band sina timmerlass med rep tills August lärde dom att använda kättingar och björn. 1908 är han tillbaka och tar över gården. Två år senare börjar han skriva dagböckerna (se Nytt och Gammalt nr 1 2006) och fortsätter att anteckna varje dags innehåll i 50 år!

Janeric Lindh

Dagboken

Som jag skrev i NoG i Högen nr 1 2006 hade jag förmånen att sommaren 2004 få tillgång till August Thunstedts dagböcker. De finns hos hans sondotter Helen Thunstedt Nilsson i Stockholm. I 50 år skrev August varje dag! Så där finns mycket att hämta om livet i byn och i synnerhet om livet på gården– numera Raviks gård. Dagboken berättar bl a om arbetet med jord och skog:

1910

16/6 ”Boföring” Man gick med korna till Högsvallen, ca 1 mil.

3/9 ”Hemföring”

Hästarna spelade en alldeles ovärderlig roll för bönderna på den här tiden.

1911

28/1 ”Johansson körde i sken” Det var Hammar Olle – min morfar. 29/1 ”Var med Johansson i Vattlång och letade åkfällen”

August har tagit över gården, men fadern Johan hade eget fäjs med kor och egen jord nere vid Rönningen, innanförSågviken.

15/6 ”Boföring”

5/8 ”Bogäspe” Fest på Högsvallen!

1913

22/1 For August på skogsarbete till västra Medelpad norr om Östavall. Flera från Högen var med bl a Erik Wik. Hästarna kördes till Hudiksvall och fraktades sedan med tåg till Alby.

6/5 Hemma igen.

26/8 ”Repade linet”

1/9 ”Stråkade och sänkte linet” Linsänket låg vid sjön rakt nedanför Wiks – där rötades linet.

13/9 ”Drog opp linet”

28/10 ”Till Vattlång och dängde linet” Linskäkten i Lindbergsbäcken som hade funnits i över 50 år använde han inte!

15/11 ”Till Vattlång efter linet”

Under åren som följer boföres det och skördas det lin. August sköter sin jord och sin skog men dessutom kör han åt många andra. Sågverksarbetarna hade ofta små pärland men förstås ingen häst. Pärsorter på den här tiden: amerkspärer, backpärer, krokpärer o jämtlandspärer. 1921

Kommer pigan Gunhild från Gnarp, hon som 4 år senare ska bli fru Thunstedt. Det här året skriver August upp hur mycket smör man körde hem från Högsvallen: juni 12 kg, juli 26 kg, aug 9 kg, sept 26 kg. Summa 73 kg!

1927

Under våren och sommaren bygger August en ny lagård.

1928

27/4 ”handkastade fröhavre”

Juni ”river gamla lagårn”

23/8 ”laga till halmelevator” (?)

5/10 ”lagade i farfars lagård”

1929

22/2 ”blev pappa död kl 12.15”

1931

7/3 bildades Jordbrukskassan i Bergsjö - August kassör.

1932

Febr. ”körde vatten till Stormyra” (!)

12/5 ”såsparvar syntes”

23/5 ”köpte mjölkmarcin”

1934

15/5 ”Höglund kom hit med traktorn”

1935

10/9 ”tröska rågen” Hilding Larsson dräng.

11/9 ”körde in korn” Djupes Anna räfsade.

Kafferast i slåttern. August sitter längst till vänster och får kaffet serverat av pigan Thilda. Pappa Johan längst till höger med sonen Helmer strax bakom.

Kafferast i slåttern. August sitter längst till vänster ochfår kaffet serverat av pigan Thilda. Pappa Johan längsttill höger med sonen Helmer strax bakom.

August fortsätter att jobba med jord och skog, samtidigt som han hämtar doktorn till sjuka, jobbar som auktionist, ställer upp för dom som behöver hjälp med körning av olika slag. Under krigsåren engagerar han sig för dom finska krigsbarn som kom hit, och ”delar ut säckar till potatisinsamling för norska barn”. Han har fortfarande sina krafter i behåll: ”sparkar boll med pojkarna på Sagaliden (barnkoloni)” vid 65 år ålder och året efter cyklar han till julottan i Bergsjö klockan 5 på juldagsmorgon. Vid 75 år ålder kör han fortfarande i slåttern, kör till kvarn i Bergsjö och plogar vägar på vintern. Han är så socialt aktiv – hälsar på sjuka, ställer upp i olika sammanhang – att han i dagboken känner sig föranlåten att anteckna dom kvällar då han och Gunhild är ensamma hemma. 1953 säljer han gården till Åke Persson från Bjuråker och tillsammans med Gunhild flyttar han till stugan som han låtit bygga uppe vid vägen (den lilla röda i vägkröken vid Raviks gård). Dagboken för han in i det sista med svag och darrig kulspetspenna! Janeric Lindh, 2007

One comment

  • Mona Danielsson

    Hej, kan jag komma i kontakt med någon. August är min son, Simon Thunstedts farmors morfars far. Simon har gjort DNA och fått DNA-matchning med Helen Thunstedt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *