Sågudden

sagruinen Sågudden är ett naturskönt område med ett rikt fågelliv och intressant växtlighet. På udden finns också lämningar av Bergsjö Ångsåg; såghus, ångpannehus, järnvägsspår, brädgård och kolning. Under några vintrar forskade samhällsföreningen i studiecirkelform kring sågens verksamhet. Föreningen vill göra området mera tillgängligt genom att siktröja och göra de gamla stigarna mer framkomliga för alla. Föreningen vill också skylta upp området och skapa ett litet museum i den kopia av ett gammalt spruthus, vars grundstenar man hittat. Originalet finns på annan plats i byn, men här står nu ett nyuppfört litet hus. Spruthuset Under de mäktiga gamla träden i området finns sällsynta orkidéer och andra rara växter. Udden är ett tillhåll för många fågelarter och utmed stranden hjälper bävrar till med trädfällningen. Nordanstigs Naturskyddsförening har på uppdrag av Samhällsföreningen genomfört en växt-och fågelinventering i området under 2010, se länk nedan. Tanken är alltså att skapa ett promenadvänligt natur- och kulturområde, inte bara för byns invånare. Under vintern 2006/2007 har större delen av Sågudden röjts. Dessutom har alla träd avverkats i området där såg- och ångpannehusen låg. Därefter har området årligen röjts från sly. Planering pågår just nu för uppskyltning av natur-och kulturstigen, snickrande av bänkar utefter stigen och bänkar och bord till en rastplats på den s k koludden längst ut mot sjön. Växter och fåglar  - saguddeninventering2 saguddenkartavaxtinventering2010

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *