Historia

Högen har haft tre ”storhetsperioder”; järnåldern, bondeepoken på 17- och 1800-talen och sågverkstiden runt sekelskiftet 1800-1900. På flera platser i byn finns rester från järnåldern, det är gravhögar och husgrunder. Mycket folk bodde runt Storsjön under järnåldern, men därefter finns en lång period av tomhet. Man vet inte vad som hände. Läs mer i  "järnåldern" (pdf-fil). Inte förrän i slutet av 1700-talet finns dokumenterad bebyggelse i byn. Det rörde sig då om fäbodar, inritade på en karta från 1773. I början av 1800-talet började utflyttningen från fastigheterna med beteckningen Högen inne i Bergsjö. I samband med laga skifte 1848 och även senare flyttades sammanlagt fem gårdar ut. I byn fanns vid denna tid också ett antal soldattorp, knutna till fastigheterna i Bergsjö. Läs mer i "Högens Bönder" (pdf-fil). Högen var en bondby som många andra under 1800-talet. Vid århundradets slut började skogsbruket bli lönsamt och en såg anlades i byn. Detta kom att förändra livet i byn totalt. Redan 1928 var det emellertid dags för nedläggning av sågen och byn återgick till ett stilla lantliv. Läs mer i  "Bergsjö Ångsåg i Högen 1897 - 1928" och "Livet i Högen"