Föreningarna

IOGT-logen Bergsjö 2406
Ett förberedande möte hölls hos Thunstedts (nu Per-Anders Larssons) i Ravik 1/5 1897. Det leddes av nykterhetstalaren Blomgren. Vissa medlemmar överfördes från andra föreningar och namnet blev Logen Bergsjö 2406, eftersom Bergsjö då ännu inte ha de någon loge. 14 medlemmar registrerades och man beslutade om möte varje söndag klockan tre. Logen Ljus i Bergsjö bildades sedan 1907.
Till nästa möte kom fler medlemmar. Man beslöt att efterforska lokal och regalier. Inträdesavgift fastställdes till 1 kr.
Efterhand skaffade man regalier och bildade kommittéer för olika ändamål. Mötena följde en viss ritual med bl a sång ur egen sångbok. Som bevis på medlemskap fanns s k klareringskort.
På vissa möten tillsattes en tillfällig besökskommitté som hade i uppdrag att besöka de medlemmar som under veckan gjort sig skyldiga till brott mot artikel 2: nykterhetsbrott. Visade man sig berusad vid något tillfälle blev man utslängd ur logen, men lovade man bättra sig inför besökskommittén fick man begära inträde igen. Det fanns sjukvårdskommitté och tillfälliga kommittéer för alla ändamål, det kunde vara fester, utflykter, presenter till sådant som ex bröllop.
Social funktion
Logen tycks ha haft en stor social funktion i byn. Sällskapslivet organiserades och styrdes upp. Dansa fick man inte, man uppmanades att ”undvika Lindbergs dansbana”. Det lektes dock lekar, vilket även det diskuterades den ev vådan av. Man arrangerade utflykter och fester, hade sångaftnar, besökte andra loger, främst den i Ingesarven. Ett antal stora demonstrationer förekom på närliggande orter, man marscherade ofta dit, med standar i spetsen. Program kunde också vara musik, föreläsning, systrarnas eller bröderna afton, ungdomens afton, paketauktioner.
Så småningom blev verksamheten mindre omfattande, 1957 till 1959 låg den nere helt, men först 1965 lades logen ner.   Ur protokoll I protokollsböcker som finns bevarade på Folkrörelsearkivet i Gävle noteras närvarande medlemmar, diskussionspunkter, planer för egen lokal, samröre med andra loger, fester, m m. Ett axplock: 1897:
 • I maj beslöt man ha en fest och paketauktion. Medlemmar strömmade nu till vid varje möte. På festen kom in det 19.72 kr, utgifterna var 21.15 kr, men ”en frivillig täckte förlusten.” Anskaffandet av regalier diskuterades.
 • 13 juni diskuterades godtemplarens plikter. 20 juni hade man fest igen – i det gröna.
 • Man beslöt delta i en planerad demonstration i Bergsjö på pingstdagen. Vid det tillfället beslöt man att gå tillsammans med logen Hoppets Arf, Ingesarven, eftersom man inte hade egen musik och standar.
 • 27 juli diskuterades på vilket sätt man kan vara eniga i logen.
 • 22 augusti köptes tyg för att sy gardiner till ny lokal i byn, fortfarande var man inhyrda.
 • 1 oktober: 43 medlemmar. Fest igen, som skulle ut annonseras i Hudiksvallsposten.
 • 19 december erbjöds man hyra hos Rosells.
 • Till julbjudning hos logen Frimodig i Vade marscherades!
1898
 • 19 januari, ”varje medlem sjunger eller bötar 10 öre.” ”Men det såg ut som om ingen hade någon sångröst för ingen ville sjunga för än Sjödin kom i tur han sjöng en bit så han fick handklappning de övriga sprungo om varandra med sina tioöringar så det var fara värt att de sprungit benen av sig.”
 • Större lokal behövdes, uppdrogs åt M Wennerstrand att fråga inspektor Sörenson vid sågen ang salen i Kontorsbyggnaden på sågen.
1899
 • 27 juni: ej ansvarsfrihet för kassören, revisionsberättelsen visade att i kontantkassan fattas 58 kr 42 öre.
 • Firande av 20 års jubileum (bildandet av första logen i Sverige), hos logen Frimodig.
 • Bidrag 1 kr till Logen Siljan översändes.
 • Diskussion: ”Varför deltar systrarna sällan i diskussion?” Okunnighet och brist på intresse, skrev man i protokollet.
1900
 • 22 april erbjöds logen musik vid högtidliga tillfällen, 30 kr för ett års musicerande av hornmusikkåren i byn.
1902
 • Sångförening bildades i mars.
 • Våren 1902 hölls många möten kring byggnadsfrågan.
 • 23 november: byggnadskommittén rapporterade, tomt erbjuden av LE Wik. Andra ville ha tomten närmare station, man ville fråga J Lindberg. Man hade nu inköpt enbyggnad i Bergsjö Kyrkby för 180 kr. Byggnaden var i timmer som revs och kördes till Högen.
 • Byggnadskommittén begärde hjälp av logens medlemmar vid bygget. 30 nov gick man till patron Thorell och fick en gåva av 20 kr. Lindberg ville inte sälja tomt. Man mottog då tacksamt Wiks tomt. 21 dec hemforslades virke, verktyg skaffades till bygget. Brandförsäkring a 43 kr betalades.
1903
 • 25 januari hölls möte i skolhuset. Beslutades om byggnation.
1904
 • Logen hade 54 medlemmar.
1905
 • 14 juli: byggnadsfrågan diskuterades igen, virkespriser skulle undersökas.
 • 3 september togs frågan om anskaffande av standar upp.
1906
 • 9 december: systrarna åtog sig att skura nya huset inför invigningen mellan jul och nyår. 16 december hölls första mötet i Godtemplarhuset i Högen.
 • 23 december mottog Logen 250 kr från Hudiksvalls Trävaruaktiebolag i samband med invigningen. Netto från invigning och nyårsvaka blev 105 kr 94 öre.
 • Brandförsäkring togs på huset a 3500 kr, premien var 11 kr.
 • Under 1906 skrevs ofta i protokoll:”XX uppläste en rolig berättelse vilken tacksamt åhördes.”
1907
 • 13 januari köptes 4 skyltar ang förbjudning av rökning samt 5 spottlådor för 175 kr.
 • 3 februari: eldning och snöskottning skulle utfördas av broder Lindberg för 5 öre per gång.
1910
 • Inköptes en orgel av August Thunstedt.
1916
 • Beslöts om start av en studiecirkel, den kom igång 1919 som någon sorts separatavknoppning, se sep skrivning.
 • Systrarna erbjöd sig att tvätta fönster, en broder köpte vadd och remsor.
 • Diskussion: ”Blir sällskapsglädjen mindre genom absolut nykterhet. Kan det anses såsom någon skada att efter logemöte anordna lekar?” Frågorna diskuterades en stund varvid man enades om att såvida lekarna voro av anständig beskaffenhet kunde de ej skada utan tvärtom vara till nytta och nöje.”
 • Till organist för ett år valdes Lisbet Engvall.
 • I maj fick man ved av sågen.
 • Klareringskort inlämnades av Julia Thur som nu under namnet Engberg ingått i Logen no10 Wiking i Minneapolis, Minnesota, USA.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *